Regulamin

Ceny towarów są podane w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (są cenami netto, do których należy dodać odpowiedni podatek VAT).

 1. Liczba towarów w promocji jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych sprzedażą promocyjną.

 2. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. Zamawiający towar upoważnia firmę Merison Henryk Osuch do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

 3. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.

 4. Ceny nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba, że takie jest już uwzględnione w opisie towaru) oraz montażu ani szkolenia w zakresie obsługi.

 5. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach i cenach towarów.

 • Zamówienie i jego realizacja

 1. Minimalna wartość zamówienia to 199 zł netto.

 2. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia. 

 3. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego.

 4. Przewidywany czas realizacji zamówienia to minimum 2 dni robocze. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach producentów.  Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Firma Merison Henryk Osuch zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia.

 5. Zakupione towary dostarczane są pod adres określony w formularzu zamówienia.

 6. Koszty transportu są ponoszone przez odbiorcę w wysokości określonej w e-mailu potwierdzającym złożone zamówienie. Koszty transportu podane w e-mailu dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz przesyłek z zastrzeżeniem godziny odbioru.

 7. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności może uniemożliwć dochodzenie roszczeń w wyniku uszkodzenia podczas transportu.

 8. W zależności od firmy kurierskiej Kupujący może być proszony o wniesienie dostarczonego towaru.

 9. Forma płatności:
  Stałym klientom udzielane są odroczone terminy płatności. Informacja: tel. 061 670 3061. Pozostałe formy płatności to: przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru lub dostawa za pobraniem (koszt pobrania kwoty pokrywa nabywca).

 10. Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Zamawiającego.

 • Warunki gwarancji, zwrotów i reklamacji

 1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty. Do urządzeń załączana jest instrukcja obsługi.

 2. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest faktura VAT.

 3. Prosimy o nie wyrzucanie opakowania towaru przed jego sprawdzeniem, gdyż może być do niego załączona instrukcja obsługi.

 4. Prosimy zachować, przynajmniej w okresie gwarancji, oryginalne opakowania, aby w razie konieczności odesłania sprzętu do producenta, nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu.

 5. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Merison Henryk Osuch na adres e-mailem biuro@merison.pl lub faxem na nr 0-61 671 16 14

 6. Merison Henryk Osuch nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.

 7. Zamawiający ma prawo zwrotu towaru (za wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle pod zamówienie klienta) w stanie niezmienionym (zapakowanym w opakowanie firmowe producenta) do 10 dni od daty wystawienia faktury sprzedaży. Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego na wskazany przez pracowników firmy Merison Henryk Osuch adres. Informacje dotyczące zwrotu udzielane są pod nr 061 670 30 61.

 8. Wystawienie faktury korygującej, i zwrot pieniędzy, następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.

 9. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Poznaniu.

 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 11. Wszystkie zmiany powyższego Regulaminu zakupów , zostaną zamieszczone na stronie: http://www.merison.pl/cms/345/regulaminRealizacja: IDcom-jst.pl